Když chci pomáhat - sbírky


Pod pojmem sbírka si toho můžete představit hodně. Primárně mohou být materiální nebo finanční/peněžité. Ty jsou jasně definované a regulované Zákonem 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Do sbírek, které již probíhají, můžete vždy jednoduše pomoci tím, že přispějete. Je to snadné v tom, že je to rychlá pomoc, která Vás nebude stát mnoho času. Sbírek probíhá hodně, na různé útulky, nadace a účely. Stačí si jen najít, tu pravou sbírku pro Vás.

Můžete například pomoci převodem peněz na účet, darováním do pokladničky nebo materiálně. Touto cestou můžete darovat nové věci nakoupené přímo na přání útulku. Nákup můžete udělat osobně nebo i přes e-shop. Dnes existuje již několik e-shopů (https://obchod.pesvnouzi.cz, www.paf.sk, www.preutulky.sk), kde můžete vybrat, co útulku koupíte, zaplatit a oni dar zdarma doručí. Pak existují různé formy pomoci skrze sbírání bonusových bodů nebo procent z prodeje, jako je tomu u Funky dog. Velkou pomocí je také darování mikročipů přes projekt Národního registru majitelů zvířat, PES 2011. Také můžete pomoci darovaní starých věcí po Vašem pejskovi nebo kočičce. Darovat můžete i jiné věci, které už doma nevyužijete. Prodejní bazárky využijí knihy, oděvy, porcelán, hračky, šperky, domácí spotřebiče, prostě skoro cokoliv, co je nepoškozené a někomu by to mohlo líbit a hodit.

Pokud se ale rozhodnete pro útulek sbírku udělat, čeká Vás pár nutných kroků.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv sbírku, je nutné se domluvit s konkrétním útulkem nebo organizací. Vždy by měli být o Vaší snaze pomoci, dopředu informování a vše byste měli podrobně probrat. Takže jako první si vyberte útulek a ten kontaktujte. Divili byste se, jak častá je situace, kdy například na nějaké firmě udělají sbírku a útulek se o ní dozví až v den předání daru. V těch smutných případech se jedná o dar, který dané zařízení vůbec nepotřebuje. Z toho důvodu má i většina útulků na svém webu seznam potřebných věcí a rady, jak útulku pomáhat. Myslet však na to, že seznam nemusí bát zcela aktuální a proto není nad to, se zeptat.

MATERIÁLNÍ SBÍRKY:

Uspořádat materiální sbírku, je to značně jednoduší a nemusíte studovat výše zmíněný zákon.

Rozsah materiálních sbírek může být hodně různý. Ideální je poradit s útulkem, co nejvíce potřebují a co využijí. Dobře míněné sbírky, které berou všechno, jsou někdy spíše komplikací, jelikož musí útulek následně řešit převoz věcí do jiného zařízení, kde věci využijí.

Je třeba si stanovit:

1) Délku trvání sbírky - můžete udělat jednorázovou sbírku, dlouhodobou nebo na dobu neurčitou.

2) Sběrná místa - je třeba určit adresu pro zasílání darů a kam je možné dary donést. Vybraný útulek by měl být jedním ze sběrných míst.

3) Věci, které se budou sbírat - může se jednat například o krmivo, deky, obojky, antiparazitika nebo i  o věci do prodejního bazárku (ten ale musí daný útulek mít). To už záleží na domluvě a účelu sbírky. Každá sbírka by měla mít seznam vždy jasně definovaný a neměla by být příliš obecná.

4) Název sbírky, motto, propagační letáček, událost na FB - sbírka by měla být odlišitelná od ostatních a snadno dohledatelná.

5) Způsob evidence darů - na konci sbírky by měl existovat seznam darovaných věcí a hodnota daru.

6) Interval a způsob svozu darů do útulku

FINAČNÍ SBÍRKY:

Kdo by se chtěl do finančních sbírek pustit, měl by začít nastudováním zákona o veřejných sbírkách. Hlavním pravidlem je to, že tyto sbírky mohou pořádat pouze právnické osoby, nikoliv fyzické. Vždy je tedy lepší, aby sbírka byla povolena přímo na daný útulek. Vy můžete pomoci útulku s dodáním informací a poradit jim, jak sbírku uspořádat a pak pomoci s propagací.

 Finanční sbírky mohou dle zákona probíhat několika způsoby:

  1. pokladničky - mohou být v útulku, na akcích, v obchodě s potřebami pro zvířata. Umístění pokladničky můžete útulku nabídnout, ale oni musí získat povolení/osvědčení.
  2. dárcovskými textovými zprávami (DMS)
  3. shromažďováním peněz na zvláštním bankovním účtu
  4. prodejem věcí, kde je příspěvek zahrnutý v ceně – dobročinný bazar. U těchto sbírek můžete pomoci se sháněním věcí do bazárku.
  5. prodejem vstupenek na benefiční akce pořádané za účelem získání příspěvku, kde je příspěvek zahrnutý v ceně vstupenek. Pořádání akcí je rozhodně velmi složité, ale často i velmi výnosné.
  6. složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou
  7. sběracími listinami (jde o seznam přispěvatelů)

Osvědčení k dobročinným sbírkám řeší a vydává krajský úřad příslušného kraje. Pro představu, kromě oznámení o pořádání sbírky, je třeba doložit také potvrzení úřadů o neexistenci splatných nedoplatků a čestná prohlášení. Všechny potřebné náležitosti a úkony s Vámi na krajském úřadě projdou. Následně budou dozorovat, aby bylo vše legislativně v pořádku a sbírka byla správně využita.

Sbírka může započít až třicet dní po vydání osvědčení ke sbírce. Až na pár výjimek, je nutné mít pro ni zřízený bankovní účet a vždy je nutné vést účetní záznamy o sbírce.

 

 


Napíšte svoj komentár


Upozorňujeme, že komentáre musia byť schválené pred zverejnením